divendres, 5 d’abril del 2013

ENMIG DE LA COMUNITATCom els altres anys, us convidem a recórrer amb nosaltres els cinquanta dies del temps pasqual a partir de l’evangeli de cada diumenge. Endinsar-nos en la Paraula de Déu ens ajudarà a conèixer-lo una mica més, a escoltar-lo, a tractar-lo i anunciar-lo amb la nostra vida. Comencem, doncs, aquest recorregut.

En aquest II diumenge de Pasqua, veiem els deixebles espantats, esporuguits i “amb les portes tancades”, no només les portes de casa sinó sobretot les del seu cor i de la seva ment. Però és el mateix Jesús qui trenca les barreres i destrueix tots els obstacles “i es posà al mig”. Jesús es fa present enmig de la comunitat dels deixebles acovardits i els ofereix la seva pau: “Pau a vosaltres”, una Pau que significa moltes coses: amor, amistat, tendresa, perdó, seguretat, fermesa, alegria, joia...
Però Tomàs no es trobava en aquell moment amb els altres i no pot gaudir de la presència viva de Jesús. No s’ho creu, no ha compartit amb ells i dubta. Al cap de vuit dies, estant tos junts, Jesús es torna a manifestar. Tomàs, que aquest cop sí es troba amb tots els deixebles, participa de la seva mateixa experiència, reconeix Jesús i per això pot exclamar: “Senyor meu i Déu meu!”
És normal que nosaltres, com Tomàs, dubtem moltes vegades i trontollem en la nostre fe però, amb el recolzament, l’ajuda i el suport de la nostra comunitat de creients hem de seguir caminant sense desanimar-nos. Intentem viure i celebrar la nostra fe compartint amb els altres i notarem com Ell es fa present enmig nostre. Visquem-ho en aquesta Pasqua!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada