dissabte, 13 de setembre del 2014

EXPLICAR LA PARAULA

De vegades, quan escoltem la Paraula, per nosaltres mateixos no la podem entendre del tot. Normalment ens trobem amb textos que han estat escrits fa més de dos mil anys o molts més si son de l’Antic Testament, i la lectura no se’ns fa gaire entenedora. Malgrat tot, hem de tenir present que les lectures que acabem d’escoltar en la celebració de l’Eucaristia són Paraula de Déu i, per tant, una Paraula adreçada a cadascun de nosaltres, ara i aquí, per tal que ens pugui ajudar a créixer en la nostra fe i a il·luminar la nostra vida. Per això, a l’acabament de cada lectura, el qui ha llegit diu de forma solemne Paraula de Déu, perquè siguem cada vegada més conscients d’aquesta realitat. I, com a resposta, nosaltres diem Us lloem, Senyor.
Així doncs, després d’haver escoltat les lectures i la proclamació de l’evangeli, el sacerdot fa l’homilia, un comentari de la Paraula proclamada perquè tothom la pugui entendre i aprofundir-hi. Aquesta explicació, que ha d’estar centrada sempre en les lectures, és realment el moment menys important de la celebració però, per altra banda, és una eina fonamental que el sacerdot té a les seves mans per poder ajudar els fidels a penetrar en la Paraula de Déu, a fer possible que sigui entesa i compresa per tothom. Amb aquest motiu, no ha de ser una explicació excessivament llarga o amb idees complicades, sinó que ha de ser una explicació senzilla i planera del que acabem d’escoltar amb la finalitat de poder portar el missatge de la Paraula a les nostres vides, i obrir-nos a allò que Déu ens està dient a cadascun de nosaltres.