divendres, 17 d’octubre del 2014

PROFESSAR JUNTS LA NOSTRA FEFem un pas més en el nostre recorregut a través de la celebració de l’Eucaristia.
Després de proclamar, escoltar i reflexionar la Paraula, tots els fidels que participem a l’Eucaristia som convidats a afirmar comunitàriament la nostra fe, el que ens uneix al llarg de la celebració i el que ens ha d’unir els uns als altres en la nostra vida de cada dia.
En aquest mateix blog podreu trobar el comentari de cadascuna de les afirmacions del Credo que proclamem, com una síntesi de la nostra fe.
És un moment en què afirmem, junt amb tota la comunitat reunida i amb el sacerdot que presideix, la Veritat revelada per Déu i ensenyada per l’Església al llarg dels segles.
Recitar junts la professió de fe és afirmar una vegada més que creiem en un Déu que és Pare que ens estima, que és Fill que s’ha fet igual que un de nosaltres, i que és Esperit que es fa el nostre company de camí per sempre. És també acceptar de cor totes les veritats revelades i adherir-se a elles amb el nostre testimoni de vida. I tot això no ho fem ni ho expressem de forma solitària, sinó en el si d’una comunitat formada per tantes i tantes persones que, al llarg de tots els temps, han fet i fan el mateix camí que nosaltres: la comunitat de l’Església.
Cada cop que, en la celebració de l’Eucaristia, recitem o cantem el Credo, siguem conscients que compartim amb moltes altres persones la mateixa fe i que l’estem celebrant festivament en comunitat.