dimecres, 27 de juny del 2012

LA PREGÀRIA DE JESÚS


Ens diu l’evangelista Lluc que “Una vegada, Jesús pregava en un cert indret. Quan hagué acabat, un dels deixebles li digué: - Senyor, ensenya’ns a pregar” (Lc 11,1). I Jesús començà el seu ensenyament amb la pregària del Pare nostre.
El Pare nostre, tantes vegades recitat, no és només una pregària per adreçar-nos a Déu, és tot un programa de vida que ens ensenya com dirigir-nos a Déu com a Pare, i en comunió amb els altres.
Jesús la va ensenyar als seus deixebles, no per ser repetida d’una forma mecànica i rutinària, sinó perquè es fessin seves les actituds i sentiments que el text d’aquesta pregària comporta. 

En les properes entrades del nostre bloc, us proposem d’endinsar-nos poc a poc en aquesta pregària que tants cops diem i sentim, per tal d’aprendre, també nosaltres, a pregar a l’estil de Jesús. Apropem-nos-hi amb la mateixa actitud dels deixebles, amb les ganes d’aquella persona que vol aprendre a pregar tenint com a model el gran orant per excel·lència.

divendres, 1 de juny del 2012

UN DIA PER ALS CONTEMPLATIUS


Diumenge passat vam acabar el temps pasqual però aquest proper diumenge té també un caire especial i diferent: celebrem el dia de la Santíssima Trinitat, com en un intent de recollir i agrupar en un sol dia tot el que hem contemplat les últimes setmanes. Celebrem la bondat, la tendresa, l’amor del Pare; celebrem l’entrega, el servei, la donació, l’amistat de Jesús; i celebrem el do, la llum, la pau de l’Esperit Sant.
És també un dia dedicat a tots els contemplatius i contemplatives que són els qui, en el silenci i en la pregària, adrecen diàriament la seva lloança al Pare, per Jesucrist, en l’Esperit Sant.
Tinguem avui, doncs, un record i una pregària per a tots aquests germans i germanes que, des del seu carisma concret, dediquen la seva vida d’una manera total a aquest Déu que per a nosaltres és Pare, Fill i Esperit Sant, present dintre de cadascun de nosaltres i oferint-nos sempre la seva vida i la seva plenitud.