divendres, 19 d’octubre del 2012

SER LLIURES


Avancem un pas més en la pregària del Pare nostre i ens trobem amb la següent expressió: “Faci’s la vostra voluntat”. 
Sempre hem pensat que fer la voluntat de Déu és molt difícil i complicat, fins i tot ens ha semblat que negava la nostra llibertat i la nostra capacitat de decisió. Segurament que no ho hem sabut entendre bé. 
Fer la voluntat de Déu no és negar les nostres capacitats, ni la nostra manera de ser, ni tan sols la nostra llibertat més profunda. Fer la voluntat de Déu és un aspecte més del nostre seguiment de Jesucrist.  
Fer la voluntat de Déu és viure centrats en Ell tal com va fer Jesús al llarg de tota la seva vida. Fer la voluntat de Déu és deixar que Ell ens il·lumini el camí que hem de seguir que, amb tota certesa, serà el millor i el més adequat per a nosaltres. Déu ens ha fet lliures i fer la seva voluntat és escollir lliurement allò que ens fa feliços i ens realitza, que és allò que agrada a Déu.
Cada cop que repetim aquesta petició del Pare nostre ens comprometem a viure segons el pla de Déu i a ajudar també els altres a realitzar-lo.
Com a creients convençuts, ajudem-nos els uns als altres a portar a terme de veritat la voluntat de Déu.