dissabte, 27 d’abril del 2013

ESTIMEU-VOS!En aquest cinquè diumenge de Pasqua, la invitació que Jesús ens fa a l’evangeli és radical i compromesa: “Tal com jo us he estimat, estimeu-vos també vosaltres”.
Ens trobem en el context de l’últim sopar; Jesús s’acomiada dels seus deixebles i els transmet, al llarg d’un discurs íntim i entranyable, les seves darreres recomanacions, els seus últims desitjos, que s’adrecen també a cadascun de nosaltres, com a seguidors seus. Els deixebles de Jesús ens podríem distingir per moltes coses, però Ell vol precisament que ens distingim per una actitud molt concreta que, més que actitud, és tot un estil de vida: ESTIMAR. “Per l’estimació que us tindreu entre vosaltres tothom coneixerà si sou deixebles meus”. No ens hem de distingir per una forma de vestir, per una ideologia, per unes normes o per un comportament determinat, el nostre distintiu ha de ser l’amor i això ens ha d’identificar com a seguidors de Jesús. Un estil de vida que, certament, no és fàcil i que demana molta entrega, dedicació, paciència, senzillesa, alegria... però, intentant viure aquest “manament nou” també la nostra vida serà nova.
Que aquest temps de Pasqua que estem vivint ens ajudi a fer créixer molt més el nostre amor.

divendres, 19 d’abril del 2013

EL NOSTRE PASTOREn el quart diumenge de Pasqua, l’evangeli sempre ens proposa contemplar la figura de Jesús com un pastor, l’autèntic pastor que guia i condueix les nostres vides. Avui dia la imatge del pastor ens queda molt llunyana però encara no és desconeguda per a nosaltres. Tots sabem què representa que un pastor tingui cura de les seves ovelles: les guia, les condueix, les alimenta, les protegeix, les valora, les estima, es preocupa per totes i cadascuna d’elles... Això mateix és el que Jesús fa amb cadascun de nosaltres.
Les ovelles, al seu torn, saben qui és el seu pastor, li fan cas, es fien d’ell, se senten segures i protegides a les seves mans. Per això, el text de l’evangeli, tot i que és molt curt, ens expressa, amb poques paraules, que Jesús és realment el nostre pastor i que ens convida a escoltar la seva veu i seguir-lo.
Si de veritat ens fiem d’Ell, si hi confiem, si intentem escoltar-lo en la seva Paraula... el seguirem com les ovelles al seu pastor i ens sabrem sempre segurs a les seves mans. Que aquest temps de Pasqua sigui una nova oportunitat per fonamentar la nostra vida en l’amor i la fermes que només Jesús ens pot donar.  

divendres, 12 d’abril del 2013

UNA PESCA ABUNDOSAEn aquest tercer diumenge de Pasqua, l’evangeli ens torna a presentar alguns dels deixebles reunits i com Jesús Ressuscitat torna a fer-se present enmig d’ells. Els deixebles es troben per portar a terme una tasca comuna: pescar, i aquella nit no pesquen res. És quan fan cas del que els diu Jesús que la seva pesca serà abundosa. Caldrà la col·laboració de tots per fer arribar la xarxa a terra de tant de peix com hi havia.

Amb Jesús, i fent cas de la seva Paraula, tot el que fem serà eficaç i donarà fruit. Sense Ell fàcilment ens podem equivocar i desanimar. El temps de Pasqua ens convida i ens esperona a enfortir la nostra fe i la nostra esperança en la persona de Jesucrist. Si escoltem la seva Paraula tot reflexionant-la en el nostre dia a dia, si ens fiem d’Ell, si intentem anar fent nostres les seves actituds i sentiments, si Jesús va ocupant un lloc important en la nostra vida... la nostra “pesca” també serà abundosa, la nostra col·laboració amb els altres donarà fruit i, com els deixebles, el reconeixerem present en nosaltres i en tot el que ens envolta: “Ja ho sabien, que era el Senyor”.

Que aquest temps pasqual ens ajudi de veritat a apropar-nos molt més a Jesucrist i a la seva Paraula.

divendres, 5 d’abril del 2013

ENMIG DE LA COMUNITATCom els altres anys, us convidem a recórrer amb nosaltres els cinquanta dies del temps pasqual a partir de l’evangeli de cada diumenge. Endinsar-nos en la Paraula de Déu ens ajudarà a conèixer-lo una mica més, a escoltar-lo, a tractar-lo i anunciar-lo amb la nostra vida. Comencem, doncs, aquest recorregut.

En aquest II diumenge de Pasqua, veiem els deixebles espantats, esporuguits i “amb les portes tancades”, no només les portes de casa sinó sobretot les del seu cor i de la seva ment. Però és el mateix Jesús qui trenca les barreres i destrueix tots els obstacles “i es posà al mig”. Jesús es fa present enmig de la comunitat dels deixebles acovardits i els ofereix la seva pau: “Pau a vosaltres”, una Pau que significa moltes coses: amor, amistat, tendresa, perdó, seguretat, fermesa, alegria, joia...
Però Tomàs no es trobava en aquell moment amb els altres i no pot gaudir de la presència viva de Jesús. No s’ho creu, no ha compartit amb ells i dubta. Al cap de vuit dies, estant tos junts, Jesús es torna a manifestar. Tomàs, que aquest cop sí es troba amb tots els deixebles, participa de la seva mateixa experiència, reconeix Jesús i per això pot exclamar: “Senyor meu i Déu meu!”
És normal que nosaltres, com Tomàs, dubtem moltes vegades i trontollem en la nostre fe però, amb el recolzament, l’ajuda i el suport de la nostra comunitat de creients hem de seguir caminant sense desanimar-nos. Intentem viure i celebrar la nostra fe compartint amb els altres i notarem com Ell es fa present enmig nostre. Visquem-ho en aquesta Pasqua!