divendres, 27 de febrer del 2015

CONVIDATS A ESCOLTAR JESÚSCom sempre, l’evangeli del segon diumenge de Quaresma, ens presenta la Transfiguració de Jesús. Intentem penetrar una mica en aquest text.
Jesús s’emporta els deixebles, desanimats i desconcertats pel recent anunci de la Passió del seu Mestre i Amic, cap a una muntanya alta. Allà, lluny del soroll i del brogit, els ajuda a descobrir una mica més qui és Ell, se’ls dóna a conèixer més profundament, a fer-ne experiència. Finalment, la veu del Pare els convida a fer seva una actitud: “Escolteu-lo”.
L’experiència dels deixebles a la muntanya també ha de ser la nostra pròpia experiència. També, com Pere, Jaume i Joan, som convidats, dins de les activitats i preocupacions de cada dia, a cercar un lloc i un espai de silenci, de reflexió i de pregària on puguem anar captant, poc a poc, la persona de Jesús i tot el que ens ofereix: la seva amistat, el seu amor, el seu recolzament, la seva ajuda... la seva mateixa vida. També som convidats a escoltar-lo, per mitjà de la seva Paraula, i a través de totes les persones que s’apropen a nosaltres.
Intentem viure-ho al llarg d’aquesta Quaresma per poder arribar amb goig a la propera Pasqua.

dijous, 19 de febrer del 2015

QUARESMA: CONVERSIÓ I COMPROMÍSUn any més ens trobem en el temps de Quaresma, rebem-lo com un do i com una nova oportunitat per refermar el nostre compromís com a creients, i per girar, més intensament, la nostra vida cap a Déu i cap als altres.

La Quaresma és un camí cap a la vida, cap a la propera Pasqua, en la qual celebrarem el triomf de Jesucrist sobre la mort. Per això és important que, al llarg d’aquests quaranta dies, tinguem la mirada fixa en allò que celebrarem al final d’aquest recorregut: Jesucrist Ressuscitat viu per sempre entre nosaltres i ens ofereix constantment la seva amistat i el seu amor.

 El primer diumenge de Quaresma, l’evangeli ens convida a contemplar Jesús al desert, temptat per tot allò que el vol apartar de la seva missió i de la seva adhesió incondicional al Pare. Malgrat que, en molts moments de la seva vida, Jesús va haver de viure el desert de la incomprensió, de la solitud, de l’abandó... sempre va posar la seva confiança en les mans del Pare i no es va deixar portar pel desànim ni pel descoratjament.

Ell mateix ens convida a convertir-nos, és a dir, a dirigir tota la nostra persona cap a Déu, a desfer-nos de tot allò que ens aparta d’Ell i que també ens allunya dels germans.
Que aquest temps de Quaresma ens ajudi a anar deixant enrere tot el que ens frena en el nostre caminar, per tal de poder arribar a celebrar la Pasqua amb una veritable actitud de compromís.

dimecres, 11 de febrer del 2015

LA FONT DE LA BONDATLa preparació de les ofrenes ens disposa a seguir avançant en la celebració de l’Eucaristia. El sacerdot convida a tots els participants a la pregària i, com abans de proclamar les lectures, amb l’expressió Que el Senyor sigui amb vosaltres, invita a experimentar en l’interior de cadascú la presència i l’acció de Déu, present en l’assemblea reunida.
Aquest diàleg entre els fidels i el sacerdot, culminarà en el cant del Sant, sant, sant. Cantant-lo, o recitant-lo solemnement, ens adrecem al Senyor tot reconeixent que Ell és el veritablement sant, és a dir, el manantial inesgotable de tota bondat, de tota bellesa, de tota autenticitat, de tota vida... Sant significa diferent, distint, net, transparent. I, realment, el Senyor és Aquell que és diferent de tot, sempre nou, sempre renovant el seu amor i la seva bondat; és Aquell que sempre és transparent, net, nítid, sense engany ni sense disfresses... que constantment ens està oferint la seva mateixa vida.
Reconeixent que Déu és la font mateixa de la santedat i de la bondat, ens preparem per seguir-nos endinsant en la celebració de l’Eucaristia.